بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی از بیمارستان

بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی از بیمارستان

بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی از بیمارستان

استاندار محترم آذربایجان شرقی در بازدید از بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) تبریز، ضمن بازدید وعیادت از بخش ها و بیماران بستری در این بیمارستان ، مسائل و مشکلات آن را در نشستی با حضور مسئولین مرکز و هیئت مدیره جمعیت خیریه نوبر تبریز بررسی کرد. 

دکتر محمدرضا پورمحمدی در این نشست با قدردانی از فعالیت‌های جمعیت خیریه نوبر تبریز در حوزه بهداشت و درمان، گفت: با توجه به اهمیت این بخش و همچنین ترویج کار خیر در این حوزه وظیفه داریم موانع فعالیت خیران را در حد توان رفع کنیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، حضور خیران در بخش‌های مورد نیاز جامعه ضروری است و مدیران اجرایی باید زمینه فعالیت خیران را فراهم کنند.

 دکترپورمحمدی همچنین بر همکاری مدیریت اجرایی استان و دستگاه‌های ذیربط برای توسعه فعالیت‌های بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) و طرح‌های آتی جمعیت خیریه نوبر در این بخش تأکید کرد.