تجلیل از پرسنل داروخانه

مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ با حضور آقای دکتر حسین یوسفی علوی ریاست محترم تکنسینهای دارویی استان و نایب رئیس کانون کارکنان داروخانه های کشور و آقای مهندس ناصر چمنی رئیس کانون عالی کارکنان کشور  از تکنسینهای دارویی داروخانه بیمارستان امیرالمومنین (ع)تنها و اولین مرکز شبانه روزی خاص استان و بکی از ۵مرکز دارویی خاص استان تجلیل شد .