انتخابات نظام پرستاری

انتخابات نظام پرستاری مورخ 21/4/98 همزمان با سایر با مرکز درمانی با هماهنگی خانم سلطانی از ساعت 8 الی 10 صبح و 30/7 الی 30/8 بعد از ظهر با صندوق سیار در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) برگزار گردید در  این انتخابات مترون مرکز سرکار خانم سرمد و اکثر همکاران واجد شرایط شرکت نمودند .