همایش عمومی تب کریمه کنگو

بیمارستان امیرالمومنین علی ( ع ) با برگزاری کنفرانس آموزشی با موضوع تب کریمه کنگو،گامی در راستای ارتقاء سلامت و سطح آگاهی همشهریان عزیز برداشته است .
این کلاس صبح روزسه شنبه 98.06.12  در سالن کنفرانس این مرکز به مدت 1.30 برگزار شد. مدعووین محترم از طریق فراخوان مرکز بهداشت شهرستان تبریز دعوت شده بودند
کنفرانس با حضور مدرس محترم جناب اقای دکتر مصحفی برگذار گردید.