کمپین روبان صورتی

کمپین روبان صورتی

کمپین روبان صورتی

کمپین روبان صورتی با هدف مبارزه با سرطان سینه و مصادف یا هفته رژیم درمان گر و هفته سلامت مردان ایرانی در پارک ائل گلی تبریز برگزار گردید در این کمپین که با حضور پزشکان مجرب زنان و پرستاران و مترون بیمارستان و متخصص روانشناسی و سوپر وایزرین بیمارستان در مورخ 97/12/7 مصادف با روز زن شروع به معاینه رایگان سینه بانوان محترم  و کنترل فشار خون و قند بصورت رایگان از حاضرین در پارک نمودند کادر مجرب بیمارستان از مراجعین با شیر و بیسکویت پذیرایی کردند با پخش پمفلت و بروشور های درمانی سعی در مشاوره صحیح آنان نمودند در معاینه از بانوان محترم پزشکان با تجویز سونوگرافی و ماموگرافی در موردهای مشکوک سعی در پیشگیری از ابتلا به سرطان را داشتند و مشاور تغذیه بیمارستان که در محل حضور داشتند با مشاوره های تغذیه مناسب برای فشار خون بالا و قند بالا مردم راهنمایی نمودند این عمل باعث اسقبال و رضایت اقشار مختلف مردم گردید که امید است بیمارستان امیرالمومنین توانسته باشد همچون گذشته گامهای درست در درمان را بردارد .