دعوت به همکاری


به یک نفر ماما با سابقه کار مفید در بلوک زایمان,اتاق زایمان.پست پارتوم (postpartum )نیازمندیم

خواهشمند است جهت هماهنگی درساعات اداری از طریق تلفن 04132818190 داخلی 189 خانم دیباور تماس حاصل نمایید 

بیشتر

فوری دعوت به همکاری

یمارستان امیرالمومنین در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرستاری  از پرستاران حاذق  دعوت به همکاری نماید خواهشمند است جهت هماهنگی درساعات اداری از طریق تلفن 04132818190 داخلی 189 خانم دیباور تماس حاصل نمایید 

بیشتر

دعوت به همکاری

بیمارستان امیرالمومنین در نظر دارد جهت تکمیل کادر پزشکی از افراد دارای دکترای پزشکی عمومی دعوت به همکاری نماید خواهشمند است جهت هماهنگی درساعات اداری از طریق تلفن 04132818190 داخلی 189 خانم دیباور تماس حاصل نمایید

بیشتر

دعوت به همکاری

یمارستان امیرالمومنین در نظر دارد جهت توسعه واحد دندانپزشکی و چشم پزشکی و سونوگرافی برای شیفت صبح و عصر از پزشکان حاذق دعوت به همکاری نماید خواهشمند است جهت هماهنگی درساعات اداری از طریق تلفن 04132818190 داخلی 189 خانم دیباور تماس حاصل نمایید

بیشتر

درمانگاههای تخصصی بیمارستان

بیمارستان کلیوی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب ع با بهره گیری از متخصص ترین و متعهد ترین پزشکان شمالغرب کشور آماده ارائه خدمات پزشکی به بیماران عزیز میباشد امروزه با پیشرفت تکنولوژی درمان بیماران باتجهیزات پیشرفته و دانش پزشکان متخصص سهل تر گردیده و بیمارستان کلیوی حضرت امیرالمومنین علی ع با استفاده از پزشکان متعهد و تجهیزات پیشرفته درمان ایمنی را برای مراجعین ارائه مینماید

درمانگاههای تخصصی بیمارستان

سرویس های ما

آخرین اخبار

سامانه نوبت دهی بیمارستان امیرالمومنین

 در تمام طول روز
 041-91010920