پاراکلینیک

پاراکلینیک

پاراکلینیک

تست ورزش :

بیمارانی که از دردهای قلبی وسوزش سر دل شاکی میباشند بامراجعه به درمانگاه توسط  متخصص قلب وعروق ویزیت میشود ودر صورت نیاز به تست ورزش ،آموزش های قبل از انجام تست ورزش به بیمار داده میشودو توسط  کادر پرستار تست ورزش انجام میشودوبیمارانی که از مراکز دیگر ارجاع داده شده است تست ورزش در این مرکز انجام میشود

اکوکاردیوگرافی:

بیمارانی که با مشکل قلبی مراجعه کرده اندتوسط متخصص قلب وعروق ویزیت گردیده ودر صورت نیاز انجام اکوکاردیوگرافی در همان لحظه اکو با پیشرفته ترین دستگاه اکوکالر داپلر رنگی انجام میشودوبیمارانی که از مراکز دیگر ارجاع داده شده است اکوکاردیوگرافی در این مرکز انجام میشود. اکوکاردیوگرافی نوعی تصویربرداری از قلب براساس امواج فراصوت می باشد به عبارت ساده تر سونوگرافی قلب می باشد که اطلاعات بسیار ارزشمندی از آناتومی و عملکرد قلب و دریچه ها و عروق بزرگ در اختیار قرار می دهد. امروزه با پیشرفت علم اکو جزوی از معاینات قلب شده و همراه با شرح حال و معاینات اولیه تقریبا برای تمام بیماران قلبی قابل توجه است. این نوع تصویربرداری براساس مکانیسم مبنی بر امواج فراصوت هیچ گونه اشعه مضر و ضرری برای بدن نداشته و محدودیتی در انجام دوره ای ان یا انجام آن در طول حاملگی ندارد.

کولونوسکوپی وآندوسکوپی:

بیمارانی که از درد معده وناراحتی های مربوط به دستگاه گوارش شاکی میباشندبا مراجعه به درمانگاه گوارش توسط پزشک فوق تخصص گوارش ویزیت گردیده وپس از صلاحدید پزشک مربوطه به انجام اسکوپی آموزش های لازم واقدامات قبل از انجام کولونوسکوپی وآندوسکوپی  به بیمار داده میشودودر روز مقرر آندوسکوپی وکولونوسکوپی توسط پزشک  فوق تخصص گوارش وکادر مجرب  پرستاری وبیهوشی انجام میشودوبیمارانی که از مراکز دیگرجهت اسکوپی  ارجاع داده شده است اندوسکوپی وکولونوسکپی در این مرکز انجام میشود.

نوار عصبی وعضله :

 تشخیص بیماری عصب وعضله بااستفاده ازروش الکترودیاگنوزیس ،به طورمثال میتوان به بیماارانی اشاره کردکه باشکایت گزگزدست هابامراجعه وبااستفاده ازنوارعصب وعضله تشخیص درگیری عصب درمچ دست برای بیماران گذاشته میشود ودرمانهای لازم تجویز میگرددویابیمارنی که باضعف مراجعه کرده وبااستفاده ازالکترودیاگنوزیس تشخیص قطعی برای بیمارگذاشته میشودکه آیاضعف درزمینه بیماری عضله ویاعصب میباشد.

سنگ شکنی :

 این بخش ازسال 1396 بادستگاه جدید  Dornier compact deltaکه آخرین مدل دستگاه برون اندامی در ایران می باشد خریداری و دوباره شروع به کارکرده است یکی ازکم عارضه ترین راههای درمان سنگهای ادراری دراطفال وبزگسالان می باشد.

سنگ شکنی یک عمل سرپتئی بوده ودستگاه ازخارجبابدن بیمارتماس پیداکرده وبه کمک امواج  مکافوق صوت وبدون هیچ گونه عمل جراحی باعث خردشدن سنگهای سیستم ادراری می گردد.

(Eswl) یعنی:Extracorporeal shock wave Lithotripsy

عمل Eswl  یکی از متداول ترین روش برای سنگ شکنی است که امروز استفاده می گردد . میزان این دستگاه 85 درصد می باشد.

این دستگاه از چند قسمت تشکیل شده است

1-    منبع تولید انرژی 2- سیستم فوفوکوس کانونی 3- یونیت بیمار برای تصویربرداری 4-مکانیسم کوپلینگ (اتصال) 5-

2-    مانیتورینگ و کنترل

ویژگی های دستگاه :

1-    قابل استفاده در کودکان و افراد چاق (حداکثر110کیلو)

2-    دقت فوق العاده برای شناسایی محل سنگ

3-    درد بسیار کمتر بدون نیاز به استفاده از داروهای مسکن قوی یا مخدر

4-    دارای دو سیستم تشخیص محل سنگ (سونوگرافی وX.Ray )

5-    توانایی استفاده و کاربرد در خارهای پاشنه و بعضی مواردی ارتوپدی در صورت صلاحدید پزشک

مسول فنی  بخش سنگ شكن: جناب اقای دکتر نثار نوبری

داروخانه

رادیولوژی

سونوگرافی ، ماموگرافی ،دانسیتومتری

شنوایی سنجی

آزمایشگاه

اسپیرومتری

فیزیوتراپی