بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

 ردیف  بیمه اصلی
1 تامین اجتماعی
2 کارکنان دولت
3 سایراقشار
4   ایرانیان
5 روستایی
6 نیروهای مسلح 
7 شرکت نفت
8 بانک تجارت
9 بانک ملی
10 بانک کشاورزی
11 بانک ملت
12 بانک سپه
13 بانک صادرات
14 کانون سردفتران
15 بانک توسعه صادرات ایران
16 سازمان صدا و سیما
  
  
 
 بیمه تکمیلی
1 ایران 
2 (بانک صادرات) sos
3 سینا
4 تجارت نو 
5 ما
6 ملت
7 سرمد
8 نوین
9 پارسیان
10 کوثر
11 دی
12 آسیا 

بیمه بانک ملی  کپی کارت ملی وکارت بانک ملی ضمیمه شود وبرخی اعمال جراحی طبق قرارداد بایستی ازبیمه نوین معرفینامه آورده شود.

بیماران بیمه نیروهای مسلح بایستی کپی کارت ملی و شناسنامه هم ارائه نمایند.