سرویس ها

سرویس ها

سرویس ها

واحدهای بستری شامل:

بخش اورژانس بستری

بخش جراحی مردان

بخش زنان و زایمان

بخش جراحی زنان

ICU

CCU

بخش های ستاره دار شامل

دیالیز

 اتاق عمل

اتاق درد (لیبر(

درمانگاه شامل :

درمانگاه تخصصي اورولوژی

درمانگاه تخصصي ارتوپدي

درمانگاه تغذيه

درمانگاه چشم

درمانگاه گوش و حلق و بيني

درمانگاه عفوني

درمانگاه زنان – زايمان

درمانگاه قلب

درمانگاه داخلي

درمانگاه نورولوژي(متخصص داخلی مغز واعصاب)

درمانگاه  تخصصی وفوق تخصصی جراح عمومی وچاقی

درمانگاه هاي فوق تخصصي

درمانگاه فوق تخصصي ريه و تنفس

درمانگاه فوق تخصصي جراحي توراكس

گوارش و اندوسكوپي

درمانگاه فوق تخصصي نازايي

درمانگاه انکولوژی

دندانپزشکی

کلینیک نفرولوژی

 درمانگاه روانشناسی

درمانگاه شنوائی سنجی

پاراکلینیک شامل :

تست ورزش 

اکوکاردیوگرافی

کولونوسکوپی وآندوسکوپی

نوار عصبی وعضله 

سنگ شکنی 

داروخانه

رادیولوژی

سونوگرافی ، ماموگرافی ،دانسیتومتری

شنوایی سنجی

آزمایشگاه

اسپیرومتری

فیزیوتراپی