درباره بیمارستان امیرالمومنین

به بیمارستان امیرالمومنین خوش آمدید

بیمارستان کلیوی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) با بهره گیری از متخصص ترین و متعهد ترین پزشکان شمالغرب کشور آماده ارائه خدمات پزشکی به بیماران عزیز می باشد.

درباره بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)

بیمارستان کلیوی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب ع با بهره گیری از متخصص ترین و متعهد ترین پزشکان شمالغرب کشور آماده ارائه خدمات پزشکی به بیماران عزیز میباشد امروزه با پیشرفت تکنولوژی درمان بیماران باتجهیزات پیشرفته و دانش پزشکان متخصص سهل تر گردیده و بیمارستان کلیوی حضرت امیرالمومنین علی ع با استفاده از پزشکان متعهد و تجهیزات پیشرفته درمان ایمنی را برای مراجعین ارائه مینماید ماموگرافی پیشرفته دیجیتال در بیمارستان با تخفیف به مراجعین ارائه خدمت مینماید