رسالت بیمارستان

رسالت بیمارستان

رسالت بیمارستان

بیمارستان کلیوی خیریه حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام بعنوان یک مرکز درمانی با هدف ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و توانبخشی با کیفیت عالی و ایمن با حفظ شان و کرامت انسانی و اولویت در پذیرش بیماران تحت پوشش جمعیت خیریه نوبر و بیماران منطقه شمال غرب کشور مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و با تکیه بر آخرین دستاوردهای علمی و استفاده از نیروهای توانمند ، متخصص و متعهد ، در راستای ارتقاء سلامت آحاد جامعه فعالیت می نماید .