واحدهای اداری و پشتیبانی

واحدهای اداری و پشتیبانی

واحدهای اداری و پشتیبانی

واحد مدارک پزشکی

واحد مدارک پزشکی شامل پذیرش بستری کدگذاری - آمار و  بایگانی مدارک پزشکی می باشد. واحد پذیرش در طبقه همکف ساختمان اصلی درورودی اصلی بیمارستان واقع بوده و کارهای مربوط به پذیرش بیماران را انجام می دهد.
بایگانی اسناد و مدارک پزشکی در ساختمان مجزا ازساختمان اصلی بیمارستان واقع است که کارهای مربوط به بایگانی و کد گذاری و آمارو صدور گواهی ولادت نوزادان  دراین مکان انجام می پذیرد.

 

امور مالی و حسابداری

امورمالی در طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان واقع شده است وبه جهت تنوع وماهیت کاری دارای قسمتهای دریافت و پرداخت ، رسیدگی ، درآمد ، امین اموال وترخیص بیماران می باشد. که به منظور پویایی و برنامه ریزی درست ومنظم بیمارستان، اطلاعات مالی مربوطه را اندازه گیری ،ثبت ،طبقه بندی وآثار اقتصادی آنرا در صورتهای مالی تلخیص وزمینه تجزیه وتحلیل ونهایتاً برنامه ریزی را فراهم می نماید . به شمه ای ازفعالیتهای امورمالی می توان به تنظیم صورتحساب بیماران ، نگهداری حساب اموال سرمایه ای ومصرفی ، پرداخت حقوق ومزایا ی پرسنل اعم از پزشکان وکارکنان ،ثبت روزانه رویدادهای مالی، پرداخت مطالبات ذینفعان وتامین کنندگان وتهیه گزارشات مالی اشاره نمود .

واحد IT

مرکز فناوری اطلاعات بیمارستان کلیوی امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) تبریز در طبقه همکف قرار دارد و به منظور پشتیبانی از سخت افزارها، نرم افزارها، مدیریت و امنیت اطلاعات بیمارستان توسط کادری مجرب متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات فعالیت می کند . مرکز فناوری اطلاعات بیمارستان به عنوان واحدی مجزا در راستای رسالت و اهداف مشخص از پیش تعیین شده بر تمامی امکانات و تجهیزات رایانه ای بیمارستان از مرحله خرید، نصب، اجراء، تا پشتیبانی نظارت کامل دارد. حوزه های کاری مرکز شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی، امنیت و مدیریت اطلاعات بیمارستانی می باشد. اهم فعالیتها و وظایف پرسنل مرکز فناوری اطلاعات بیمارستان کلیوی امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) تبریز عبارت است از:

- امور سخت افزاري شامل: سرویس و تعمیر سخت افزار کامپیوتر، سرویس پرینتر، تحویل سخت افزارهای کامپیوتری، نیاز سنجی و کارشناسی نوع سخت افزار

- امور نرم افزاری شامل: نصب سیستم عامل، نصب نرم افزارهای کاربردی، نصب نرم افزار های خاص، تولید و ساخت گزارشات آماری، پشتیبانی و نگهداری از موتورهای پایگاه داده، نرم افزارهای آماری و آموزشی خاص

- امور HIS (سیستم اطلاعات بیمارستان) شامل: آموزش، رفع نقص، نصب نرم افزار

- امور شبکه شامل: نگهداری شبکه و رفع نقص شبکه، توسعه شبکه، توسعه اینترنت بیمارستان طراحی و بروزرسانی وب سایت بیمارستان، تعریف شناسه کاربری برای کلیه کاربران

 

اعتبار بخشی و بهبود کیفیت 

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان تاکید دارد.

در واقع مي توان گفت اعتباربخشي فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان از طریق ارزیابی بیمارستان، اعتبار و رسمیت آن را به منظور توانایی در ارائه خدمات درماني تاييد ميكند.

استانداردهای اعتباربخشی مقصد را نشان می دهد اما مسیر رسیدن به مقصد را باید در مدل بهبود کیفیت جستجو کرد.

واحد بهداشت محیط

واحد تجهیزات پزشکی

واحد روابط عمومی

واحد تدارکات

واحد منابع انسانی

واحد تاسیسات

واحد مدارک پزشکی

واحد تغذیه