راه های تماس با ما

راه های تماس با ما

راه های تماس با بیمارستان امیرالمومنین (ع)

Tel: 041-91010920

Fax: 041-32818196

Email: hospital.ali1@gmail.com

اوژانس

  • +98 41 115

مراقبت های ویژه

  • +98 41 115

بخش داخلی

  • +98 41 115