دکترسیدیعقوب فتح الهی

دکترسیدیعقوب فتح الهی

دکترسیدیعقوب فتح الهی

سلامتی ثروت واقعی انسان بوده و برخورداری از سلامتی آرزوی مشترک تمامی انسانهاست بنابراین روزهای بیماری یکی از سخت ترین و تلخ ترین خاطرات هر شخص است ،همه ما اعضای تیم پزشکی یاران این روزگاران سخت و تلخ در بیمارستان هستیم و ما در بیمارستان امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) با اشتیاق به تعالی و پیشرفت و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و احترام به شاَن و کرامت انسانی، تعهد نا گسستنی به رفع  آلام بیماران عزیز داریم و به این باوریم که بیمار بیمارستان عضوی از خانواده ماست.

ریاست بیمارستان