دکتر عماد قابلی

دکتر عماد قابلی

دکتر عماد قابلی

متخصص جراحی عمومی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی در سال 88

قبول تخصص جراحی عمومی در سال 91

گذراندن دوره لاپاروسکوپی کیسه صفرا