دکتر امیرحسین اعتصام نیا

دکتر امیرحسین اعتصام نیا

دکتر امیرحسین اعتصام نیا

متخصص جراحی عمومی

دوره لاپراسکوپی پیشرفته در سال 96-97

دوره تکمیلی زیبایی صورت از موسسه بیوکن انگلستان